Kātahi anō Te Kōti Teitei i whakatau i tētehi wero ā-ture a Toni Waho ki Te Poari Matua o te Tarati ā-motu o ngā Kōhanga Reo. Tērā te wā he Kaitiaki a Waho mō taua Poari. He mea ōkawa mārika tā te Kōti, ko tā Te Poari Matua pana i a Waho i tōna tūranga Kaitiaki he takahi i te ture.

I whakaaetia e Te Kōti Teitei “i tika rawa atu tā Waho mahi whaiaro ā-mana” me tana “ū pono ki te kawenga ā-kirimana, ā-tikanga whakahaere pūtea me kawe e ia mema o te Poari Matua.” Kīhai Te Poari Matua “i rītahakore, i whai meka pono hei whakakaupapatanga pono i tāna whakatau” ki te pana i a Waho.

I te tau 2014 i tuhituhi a Waho ki te Minita me te Minita Tuarua o te Mātauranga ki te whakamōhio atu i ētehi whakapae mō te hē o te whakahaere ā-pūtea a te Tarati. Kīhai rawa te Poari i rata ki tā Waho whakapātanga atu ki ngā Minita nā reira i pana te Poari i a ia i tōna tūranga Kaitiaki e meatia ana nā Waho “te mana o te Tarati i takahi.” I whakatau te Kōti Teitei i ngā Kaitiaki katoa te haepapa a-ture ki te whakamōhio atu i ngā Minita, ā, kāore te mahi a Waho i takahi i te mana o te Tarati.

“E pōuri tonu ana au i whakatau ōku hoa Kaitiaki nāku te mana o te Tarati i takahī. Mō te whakatau a Te Kōti Teitei e taupokina ana te ngākau me te harikoa,” ko tā Waho. Ka āta pānuitia e mātau ko aku roia tā te kōti tuhinga. I te wā tonu nei e mihi ana au ki te Kōti mōna i whakarite i te nui o te wā me te āta whiriwhiri i te ture me ngā āheinga nā reira au e koa ana i toa taku tono ki te Kōti mō te atawhaitanga i hiahia au.

“Ko tāku he whai i te huarahi tērā e mārama ana au e tika ana kia ū ki te pono, ki te manaaki i te kaupapa a Te Kōhanga Reo. Kotahi te tau o taku tamahine ka uru ana a ia ki Te Kōhanga Reo o Te Āwhina i Te Papaioea. Mō ngā tau e 30 whai muri mai i pau i a mātau ko taku whānau te kaha kia ū ki te kaupapa a Te Kōhanga Reo. Ko taku whākī ki ngā Minita me te whakamārama he whakapae e meatia ana i hē Te Tarati he mea atawhai i Te Kōhanga Reo, koia hoki taku whai i Te Kōti.”

Nō te tau 2017 katoa ngā kaitiaki i heke iho. He tuatahitanga nō te orokohanga mai o Te Kōhanga Reo i tukuna mā ngā whānau o ngā Kōhanga Reo e whiriwhiri ko wai ngā Kaitiaki mō Te Poari. “Tēnei au te mihi atu ki ngā Kaitiaki hou, ki ngā whānau o Te Kōhanga Reo huri noa.”

I te otinga iho, ahakoa te whakatau a Te Kōti Teitei, māringanui he tino roia āku. He momo a Felix Geiringer rāua ko James Mahuta-Coyle. He toki, he ringa raupā, he ihu oneone, he kaiwhakairo ārero, he hinengaro nō tuawhakarunga e mārama ai te kite i ngā rua o te ture me hipa me ngā ara māro hei whai. I tautokohia rāua e ētehi roia atu, e Tom Bennion rāua ko Wendy Kemp. Tē taea e te kupu taku aroha ki a Felix rāua ko James e kawe atu.”

Tēnā koutou katoa.

Ko te tino whakawakanga Kooti.